Milí snoubenci, jsme rádi, že chcete vstoupit do společného života právě na Karlštejně

Připravili jsme pro Vás základní informace k Vašemu velkému dni.

Svatební obřady se na Karlštejně konají v reprezentačních prostorách budovy Purkrabství na I. hradním nádvoří. Obřadní síň je dobře přístupná přímo z nádvoří po 8 schodech dolů.  Svatebčanům je umožněno přijet auty k tzv. hornímu parkovišti (pro svatby) a dvě auta mohou přijet až před II. hradní bránu (asi 50 m od obřadní síně). Z provozních a bezpečnostních důvodů není bohužel možné vjíždět auty až do hlavního nádvoří a otáčet se tam.

Kapacita obřadní síně je ideálně 35 osob ale vejde se i více svatebčanů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k přítomnosti návštěvníků hradu na přístupových cestách i samotném nádvoří, je třeba řídit se pokyny městské policie a bezpečnostní agentury hradu.

Svatební obřady se konají obvykle v době, kdy je hrad přístupný věřejnosti a veškeré organizační podrobnosti (termín, hudba...) je třeba projednat s matrikářkou paní Magdalenou Kasíkovou na Úřadu městysu Karlštejn na tel: 311 681 347 nebo na emailu: matrika@obeckarlstejn.cz

Pokud se rozhodnete spojit své životy v obřadní síni, vyřídíte všechny náležitosti u paní matrikářky Kasíkové.

Ceny za svatby zahrnují pronájem obřaní síně i poplatky na matrice a jsou pak následující:

- oba snoubenci jsou občané ČR - 10 000 Kč (7 000 Kč nájem obřadní síně, 3 000 poplatky)

- 1 snoubenec je občan ČR a 1 snoubenec je cizinec nebo bez trvalého pobytu na území ČR - 12 000 Kč (7 000 Kč nájem obřadní síně, 5 000 poplatky)

- oba snoubenci jsou cizinci nebo oba bez trvalého pobytu na území ČR - 13 000 Kč (7 000 Kč nájem obřadní síně, 6 000 Kč poplatky)

Výše poplatků je dána zákonem o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. a cenovým výměrem Městyse Karlštejn č. 02/2014 v platném znění.

Nabízíme i možnost uskutečnit svatební obřad mimo obřadní síň:

V takovém případě je nutné uzavřít se správou hradu nájemní smlouvu na pronájem níže uvedených prostor a na matrice uhradit poplatek za svatební obřad.

1) Hodovní síň Císařského paláce - interiér 1. prohlídkové trasy. Termíny : pouze v otevírací době hradu. Cena pronájmu Hodovní síně: 20 000 Kč + poplatky  viz výše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Exteriér mezi Mariánskou a Velkou věží - svatba open air pouze v otevírací době hradu.

Cena pronájmu prostoru: 20 000 Kč + poplatky  viz výše

Fotografování snoubenců:

Fotografování je samozřejmé během obřadu a dále pak na hlavním nádvoří a v areálu hradní studny. Je nám líto, že snoubencům, vstupujícím do manželství v obřadní síni nemůžeme nabídnout fotografování v interiérech hradu. Nedovoluje to bohužel návštěvní provoz hradu.

 

Nenašli jste informace, které jste hledali? Nevadí, zavolejte nám nebo kontaktujte přímo na městský úřad Karlštejn.

Kontakty:

Hrad Karlštejn (obecné info, obhlídka obřadní síně a dalších svatebních míst) - tel. 311 681 617

Pronájem prostor mimo obřadní síň - Ing. Lukáš Kunst - 311 681 617

Matrika městysu Karlštejn - matrikářka Magdalena Kasíková - tel. 311 681 374

Registrované partnerství je možné uzavřít pouze před matrkářkou města Kladna - vedoucí oddělení matriky - Jaroslava  Vrňáková - tel. 312 604 207

 

Prohlédněte si karlštejnskou obřadní síň: